شوره‌ی سر چیست و چرا دوباره بازمی‌گردد؟

تکنولوژی

بالاترین لایه‌ی سلولی پوست سر، لایه‌ی محافظ نام دارد و مانند یک سپر دفاعی، از پوست سر در برابر نفوذ و تخریبِ مواد و موجودات خارجی محافظت می‌کند. اما عوامل مختلف روزمره، لایه‌ی محافظ را ضعیف می‌کنند و به آن آسیب می‌رسانند. در نتیجه راه نفوذ نوع بسیار متداولی از قارچ به نام مالاسزیا به پوست سر باز می‌شود و این باعث ریزش غیر طبیعی سلول‌های سطحی پوست خواهد شد. این پدیده شوره نامیده می‏شود.

و در نتیجه؟

شوره و مشکلات پوست سر، دوباره باز می‌گردند.